Organizacja miejsca pobytu

8-10-375-152-444-800

ZAMÓWIĆ POŁĄCZENIE

Z CZEGO ROZPOCZĄĆ?
ORGANIZACYJNY PROCES

Na pierwszym etapie

pacjent wypełnia ankietę dla konsultacji i wysyła na e-mail maksymalnie pełną informację: historię choroby, zdjęcia rentgenowskie, wyniki koniecznych poprzednich laboratoryjnych badań.

W ciągu 1-2 dni dane są badane przez lekarzy. Następnie pacjent otrzymuje wstępny program leczenia na piśmie.

Następnie odbywa się dyskusja na temat problemów medycznych za pośrednictwem telefonu / Viber / WhatsApp / e-mail. Następnie odbywa się koordynacja wszystkich niuansów związanych z podróżą, rezerwują się odpowiednie daty dla przyjęcia i manipulacji w medycznym centrum, terminy i miejsca zamieszkiwania dla pacjentów i towarzyszących

Na drugim etapie

organizuje się(W razie potrzeby) spotkanie na dworcu / w porcie lotniczym, transfer i rozmieszczenie w miejscu zamieszkiwania.